piątek, 23 czerwca 2017

Ważna informacja!!!

W zakładce "Dokumenty do pobrania" znajduje się UPOWAŻNIENIE niezbędne do okazania w chwili odbierania dziecka przez osobę trzecią.
Tylko z takim dokumentem komendant obozu, po sprawdzeniu danych osobowych, będzie mógł oddać dziecko pod opiekę osobie wyznaczonej przez rodzica/opiekuna prawnego.

wtorek, 20 czerwca 2017

Już tylko 4 dni do obozu!


Przypominamy, że spotykamy się 24 czerwca (sobota) o godz. 17.45 na dworcu PKP w Bielsku - Białej -
peron 1, przy kładce.
 Nie zapomnijcie zabrać bagaży, prowiantu i dobrego humoru!.
Do zobaczenia:)